Tjänster

Eko Byggproduktion

Tjänsteutbud

Här på vårt företag Eko Byggproduktion, kan man få hjälp med det mesta som rör byggproduktion med mera. Vår främsta inriktning ligger inom ny-, till- och ombyggnation, men tack vare vår företagsform, ekonomisk förening, så har vi tillgång till en rad olika extra ordinära expertkunskaper. Vi har genom detta en stor möjlighet och flexibilitet, då det gäller hur vi angriper och genomför ett projekt. I stället för att se problem, så ser vi möjligheterna, när det kommer till hur vi skall lösa de problem som uppstår, då vi tar oss an våra kunders uppdrag. Hör av dig, så berättar vi mera för dig.